Polityka Jakości

Ustanowiona w Savepol Poliuretany Sp. z o.o. Polityka Jakości oraz jej cele są rozwijane i realizowane zgodnie z przyjętym Systemem Zarządzania Jakością. Najwyższe kompetencje i doświadczenie naszego personelu gwarantują, że rezultat dokonanego przez nas doboru materiałów oraz technologii będzie w pełni zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Polityka Jakości, organizacja firmy oraz prezentacja elementów wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, określona została w Księdze Jakości Przedsiębiorstwa Savepol Poliuretany Sp. z o.o.

 

Za główny cel działania stawiamy sobie dążenie do ciągłego wzrostu satysfakcji Klientów ze świadczonych przez nas usług. Cel ten definiuje następujące główne założenia przyjętej Polityki Jakości:

 

Założenia przyjętej Polityki Jakości

  1. Właściwa identyfikacja potrzeb i oczekiwań naszych Klientów
  2. Dostarczanie wyrobów w pełni satysfakcjonujących naszych Klientów
  3. Dbanie o to, aby zachowana była właściwa proporcja pomiędzy jakością produktu, czasem jego realizacji oraz kosztem jego wykonania, pozwalająca na utrzymanie stałego wzrostu przedsiębiorstwa
  4. Systematyczne podnoszenie jakości oferowanych produktów osiągane przez ciągłe doskonalenie wszystkich procesów związanych z przyjętą Polityką Jakości
  5. Dbałość o środowisko przez minimalizację start i odpadów

 

W celu realizacji tak okreslonych założeń przyjętej Polityki Jakości Zarząd zobowiązuje się do:

  • Uznania przyjętych zasad Polityki Jakości jako podstawowego elementu strategii firmy
  • Zabezpieczenia zasobów przedsiębiorstwa do realizacji postanowionych celów
  • Motywowania i kontrolowania pracowników w zakresie realizacji przyjętych założeń Polityki Jakości


Jesteśmy nastawieni na ciągły rozwój i innowacje, dlatego też aktywnie poszukujemy nowych rozwiązań w zakresie wykorzystania systemów poliuretanowych do ochrony powierzchni przemysłowych przed działaniem różnych czynników agresywnych.

 

Zgodnie z decyzją Urzędu Patentowego RP naszej firmie udzielone zostały patenty na następujące wynalazki:

 

 

 

 


 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©  Savepol Poliuretany Sp. z o.o.

 

Zabezpieczenia infrastruktury przemysłowej - Jakość - Profesjonalizm - Doświadczenie